E-Mail

Birte Kjeldsen  birte_kjeldsen@hotmail.com Formand
Thomas Stagsted stagsted@outlook.dk Næstformand
Eigil Vittrup ejgilv@gmail.com Turneringsansvarlig
Anna Marie Andersen  a.andersen@dukamail.dk Materiale ansvarlig
Arne Christensen arne1655@gmail.com Kasserer

Telefon

Birte Kjeldsen 28 43 91 67 Formand
Thomas Stagsted 22 96 27 72  Næstformand
Eigil Vittrup 21 45 85 21 Turnerings ansvarlig
Anna Marie Andersen 98 65 42 79 / 61 54 52 79 Materiale ansvarlig
Arne Christensen 41555360 Kasserer