♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠

 Velkommen til Ravnkilde Bridgeklub’s hjemmeside.

♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠

Kære bridgespiller,

Som i alle ved, har vi de sidste par år, haft et faldende medlemstal i Ravnkilde Bridge Klub, hvilket har betydet, at vi desværre ikke har kunnet spille i 2 rækker. Det vil vi selvfølgelig gerne have ændret på, og vi håber og tror på, at vi kommer i gang med undervisning til oktober, hvilket forhåbentligt vil betyde øget tilgang af medlemmer.

Vi står imidlertid med det problem, at vi stadig ikke er ”nok” til 2 rækker. Vi vil derfor høre om medlemmernes holdning til, hvis vi de første par måneder spiller ”Drop Ind Bridge”, med start den 2. september 2021?

Vi håber meget, at du / i fortsat vil spille i Ravnkilde Bridge Klub, og vi imødeser en snarlig tilbagemelding – dog senest mandag den 30. august. 

                                 Gode forslag modtages med stor tak

Med venlig hilsen

Ravnkilde Bridge Klub

 

 

Få Dansk Bridge i postkassen
Kære DBf-medlem
Vi ved, at mange læsere af Dansk Bridge gerne ønsker bladet leveret direkte i postkassen.
Sekretariatet har derfor afsøgt mulighederne for en løsning. I en prøveperiode tilbyder
Danmarks Bridgeforbund derfor, at medlemsbladet Dansk Bridge kan leveres med posten.
Bladet sælges enkeltvis i vores webshop på www.bridgebutikken.dk
Det bemærkes, at der ikke er tale om en abonnementsordning, lige som det ikke er muligt at
bestille bladet telefonisk eller på mail.
Prisen for et trykt eksemplar af Dansk Bridge er 15 kroner pr. nummer. Hertil kommer
forsendelsesomkostninger, som afhænger af mængde og leveringstid. Den billigste levering
koster 35 kroner.
Vi gør opmærksom på, at der indtil videre er tale om en forsøgsordning, som blandt andet
skal afklare, hvor stor efterspørgslen er. Det vil naturligvis fortsat være muligt at afhente
trykte numre af Dansk Bridge i klubberne.
På nuværende tidspunkt kan vi levere Dansk Bridge fra september, oktober og november i år.
Det er endvidere muligt at købe jubilæumsnummeret fra sommeren 2019.
Med venlig hilsen
Charlotte Fuglsang
Direktør i Danmarks Bridgeforbund

Til DBf’s medlemsklubber
Herlev, den 26. oktober 2020
Præcisering til klubberne vedrørende
de seneste corona-retningslinjer
Fra i dag d. 26. oktober 2020 træder en række nye tiltag i kraft i forhold til corona. Blandt
tiltagene er, at forsamlingsforbuddet nedsættes til 10 personer.
DBf har allerede forhørt sig med Kulturministeriet om mulighed for en dispensation fra
forsamlingsforbuddet, når det bl.a. gælder bridge. Kulturministeriet oplyser at det ikke er
muligt at få dispensation i forhold til forsamlingsforbuddet. DBf vil dog fortsætte dialogen
med myndighederne om muligheden for at blive undtaget fra det nye forsamlingsforbud.
Indtil videre betyder det dog, at det ikke er muligt at spille bridge, have undervisning mv.
med mere end 10 personer. Dette er indtil videre gældende til d. 22. november 2020.
For så vidt angår forbundsaktiviteter, som åben division, damedivisionen, seniorhold mv. skal
dette drøftes på et møde i hovedbestyrelsen tirsdag d. 27. oktober 2020. Vi vil derfor senest
onsdag d. 28. oktober melde mere ud herom.
Bridge på nettet
DBf er naturligvis behjælpelige over for klubber, som ønsker at spille bridge på BBO.
Klubberne har mulighed for at afholde parturneringer på BBO via særlige logins, som kan fås
ved henvendelse til sekretariatet. Der er tale om betalingsturneringer, som koster 1,25
dollars (cirka 8 kroner) pr. person. Endvidere er der mulighed for at afholde holdturneringer
gratis. Vejledninger i både at afholde par- og holdturneringer samt at spille på BBO i det hele
taget ligger på bridge.dk, ligesom sekretariatet står til rådighed med vejledning.
DBf er endvidere ved at undersøge mulighederne for at afholde almindelige klubturneringer
oprettet i BC3 på nettet.
Samtidig vil DBf skrue op for turneringsaktiviteten på BBO. Vi har i øjeblikket daglige Danish
Dynamite-parturneringer hver aften kl. 20.00, og fra tirsdag d. 27. oktober vil vi også have
daglige Danish Dynamite-parturneringer på BBO kl. 15.00. Mere om dette kan snarest læses på
www.bridge.dk.
Samtidig arbejder vi på snarest at afholde en holdturnering på BBO i stil med Danish Dynamite
Teams som blev afholdt i juli måned.
Tøv ikke med at kontakte sekretariatet for yderligere oplysninger, ligesom man er velkommen
til at kontakte DBf´s direktør, Charlotte Fuglsang, på 2222 9926.
Med venlig hilsen
Nis Rasmussen Charlotte Fuglsang
Formand Direktør