♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠

 Velkommen til Ravnkilde Bridgeklub’s hjemmeside.

♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ ♠

Desværre er vi nød til, at aflyse bridge i Ravnkilde Bridge Klub, på ubestemt tid. vi håber at komme i gang igen, snarest muligt.

 

Til DBf’s medlemsklubber
Herlev, den 26. oktober 2020
Præcisering til klubberne vedrørende
de seneste corona-retningslinjer
Fra i dag d. 26. oktober 2020 træder en række nye tiltag i kraft i forhold til corona. Blandt
tiltagene er, at forsamlingsforbuddet nedsættes til 10 personer.
DBf har allerede forhørt sig med Kulturministeriet om mulighed for en dispensation fra
forsamlingsforbuddet, når det bl.a. gælder bridge. Kulturministeriet oplyser at det ikke er
muligt at få dispensation i forhold til forsamlingsforbuddet. DBf vil dog fortsætte dialogen
med myndighederne om muligheden for at blive undtaget fra det nye forsamlingsforbud.
Indtil videre betyder det dog, at det ikke er muligt at spille bridge, have undervisning mv.
med mere end 10 personer. Dette er indtil videre gældende til d. 22. november 2020.
For så vidt angår forbundsaktiviteter, som åben division, damedivisionen, seniorhold mv. skal
dette drøftes på et møde i hovedbestyrelsen tirsdag d. 27. oktober 2020. Vi vil derfor senest
onsdag d. 28. oktober melde mere ud herom.
Bridge på nettet
DBf er naturligvis behjælpelige over for klubber, som ønsker at spille bridge på BBO.
Klubberne har mulighed for at afholde parturneringer på BBO via særlige logins, som kan fås
ved henvendelse til sekretariatet. Der er tale om betalingsturneringer, som koster 1,25
dollars (cirka 8 kroner) pr. person. Endvidere er der mulighed for at afholde holdturneringer
gratis. Vejledninger i både at afholde par- og holdturneringer samt at spille på BBO i det hele
taget ligger på bridge.dk, ligesom sekretariatet står til rådighed med vejledning.
DBf er endvidere ved at undersøge mulighederne for at afholde almindelige klubturneringer
oprettet i BC3 på nettet.
Samtidig vil DBf skrue op for turneringsaktiviteten på BBO. Vi har i øjeblikket daglige Danish
Dynamite-parturneringer hver aften kl. 20.00, og fra tirsdag d. 27. oktober vil vi også have
daglige Danish Dynamite-parturneringer på BBO kl. 15.00. Mere om dette kan snarest læses på
www.bridge.dk.
Samtidig arbejder vi på snarest at afholde en holdturnering på BBO i stil med Danish Dynamite
Teams som blev afholdt i juli måned.
Tøv ikke med at kontakte sekretariatet for yderligere oplysninger, ligesom man er velkommen
til at kontakte DBf´s direktør, Charlotte Fuglsang, på 2222 9926.
Med venlig hilsen
Nis Rasmussen Charlotte Fuglsang
Formand Direktør