Navn Kval Par A Par B Mit 1 Par C Par D Mit 2 I alt
1. Lene & Ebbe 30 28  4  32  28 32 32 186
2. Gert & Eigil 32 24 24  24  32 24 24 184
3. Birte & Gunnar 28 32  12  28  24 12 28 164
4. Erna & Marie  18 20  32 16  12 20 6 124
5. Hanne & Vagn 20 12 20  20  20 8 16 116
6. Kurt & Thomas 26 16 16 8  16 10 20 112
7. Finn & Erik 6 12 14 12  8 28 10 90
8. Benny/Hans/Lærke 16 14 4  10 16  16 12 88
9. Erland & Verner 12 16 28 4 10 8 10 88
10. Inger & Børge 22 8 8  8  6 10 16 78
11. Ivan & Arne 24 4 8  6  8 14 12 76
12. Else & Karsten 14 10 16  4  4 16 8 72
13. Else Marie & Erik 10 8 12 12  12 2 14 70
14. Ulla & Leif 8 4  6 14  14 6 8 60
15 Anna & Ulla 4 6 10 16  4 12 4 56
16. Inge-Marie & Jane 2 2  2  2  2 4 2 16