HER VIL ALLE “VIGTIGE” NYHEDER BLIVE VIST:
Som f.eks. aflysninger p.gr.af : Orkaner/snestorme/atomkrig el. lign.